Trykkluft på boks

kr 305,00 kr 305,00

Kraftig luftstråle som rengjør på steder der du ikke kommer til med renseservietter. Innhold: 400ml. Perfekt for å blåse rent inni PC, skrivere, kopimaskiner, fotoapparat, mellom tall på tastatur eller regnemaskin osv. Inneholder propan / butan.

Produktnummer: 56 Kategorier: ,

Beskrivelse

Ekstremt brannfarlig aerosol. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold unna sollys, varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt i nærheten og ved bruk.